Česká chuťovka 2014

6. ročník soutěže o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „ČESKÁ CHUŤOVKA 2014″

 

Na tiskové konferenci, která se konala 9.9.2014 od 11 hod. ve Frýdlantském salonku Senátu ČR se představili svými kvalitními českými potravinami  někteří z účastníků letošní soutěže – Pivovar Svijany a.s., Řeznictví – uzenářství Francouz s. r. o. a Beas, a.s. (Pekárna Lično).

 

Módní spotřebitelský trend k upřednostňování nákupu českých potravin nás může jistě jen těšit. Není to ale trochu málo? Zákazník  si pod pojmem „česká potravina“ představuje i potravinu nešizenou a chutnou. Teprve chuť přece korunuje každou potravinu – i tu českou! Jak ovšem v té nepřehledné nabídce na trhu rozpoznat, co je nejen kvalitní, ale skutečně i chutné?  Jednoduše  – podle značek ČESKÁ CHUŤOVKA a DĚTSKÁ CHUŤOVKA!

 

Počet zájemců o právo pyšnit se značkou Česká chuťovka a Dětská chuťovka má rok od roku vzrůstající tendenci – loni se soutěže zúčastnilo již  63 výrobců s 207  výrobky a letos se jich očekává ještě víc. Šestý ročník soutěže se koná opět pod záštitou pana Milana Štěcha, předsedy Senátu Parlamentu ČR, který k tomu uvedl: „Česká chuťovka ukazuje na potraviny, které by měli lidé vyžadující kvalitu vyhledávat, a já jsem rád, že se alespoň poskytnutím podpory mohu na této soutěži podílet. Je vidět, že i občané to vítají a projevují o značky kvality velký zájem. Nestačí, aby se vědělo, že my jako Češi máme rádi jídlo. Chci, aby platilo, že co Čech, to gurmán a potravinový fajnšmekr.“

Samozřejmým předpokladem u potravin, které se hlásí do soutěže o značku Česká nebo Dětská chuťovka, je jejich kvalita a zdravotní nezávadnost, podmínkou pak jejich český původ.  Odbornou garanci nad oběma soutěžemi má Výzkumný ústav potravinářský Praha. Českou chuťovku uděluje porota složená vesměs z uznávaných potravinářských odborníků,  Dětskou chuťovku autentická dětská porota, v níž působí děti z Dětské tiskové agentury, žáci ZŠ Londýnská a  studenti 1. ročníku Střední průmyslové školy potravinářských technologií v Podskalské ulici v Praze.  Smyslem  obou soutěží je také podpora správné výživy prostřednictvím osvěty mezi spotřebiteli, výrobci a distributory jako nedílné součásti zdravého životního stylu v souladu s vládní strategií bezpečnosti potravin a výživy do roku 2020. Je proto potěšující, že jsou podnětem k zamyšlení všem věkovým skupinám nad tím, jaké potraviny konzumujeme, a k pěstování žádoucích stravovacích návyků zejména u mladé generace. Kromě toho chceme letos zdůraznit i další důležitý aspekt Dětské chuťovky – jako nástroje pro zvýšení zájmu mladé generace o potravinářské obory, který totiž setrvale klesá a reálně tak hrozí, že v budoucnu budou chybět  například kvalifikovaní řezníci a další potravináři, což se může následně negativně projevit i na kvalitě českých potravin. Uvítali bychom proto i větší zájem o tuto problematiku ze strany médií.

 

Jak vyplývá už ze samotného loga, o značku „Česká chuťovka“ se mohou ucházet pouze výrobky  českých výrobců vyrobené v ČR. Přihlášku i pravidla soutěže, jakož i seznam všech oceněných výrobců a potravin, lze nalézt na www.ceskachutovka.cz . Českou chuťovku je možné také sledovat na facebooku, kde jsou uveřejňovány aktuální informace a novinky od držitelů ocenění.

Generálním partnerem „České chuťovky“ je již tradičně skupina COOP a také obchodní řetězec  SPAR ČOS, letos se k nim přiřadila i skupina Ahold.

 

Přibyli i další vážení partneři, kterým není podpora chutných českých potravin lhostejná. Spořitelní družstvo Artesa, které připravilo pro účastníky soutěže zvýhodněnou nabídku úvěrů, a špičkový Hotel Jalta, jenž  má zájem skloubit výtečnou gastronomii s vynikajícími českými potravinami.

 

Mediálním partnerem celé soutěže je vydavatelství AGRAL s tituly Potravinářská revue, Potravinářský zpravodaj a Řeznicko/uzenářské noviny, vydavatelství Prosperita a společnost Falcon Media Broadcast, partnerem Dětské chuťovky pak je tradičně i Dětská tisková agentura. 

 

Uzávěrka přihlášek do letošní soutěže byla 19. září 2014. Dne 22. října budou novým držitelům těchto prestižních označení předána ocenění opět v nezapomenutelné atmosféře Rytířského sálu  Valdštejnského paláce, sídle Senátu. Přítomní novináři tam i letos předají třem z oceněných plaketu „Cena novinářů – Česká chuťovka 2014“ a po loňském historicky prvním titulu „Rytíř české chuti“, uděleném židlochovickému mistru uzenářskému p. Františku Janíčkovi, se necháme překvapit, kdo další rozmnoží  tento mladý ryze český „rytířský řád“, jehož jedinou výsadou je  poskytovat lidem svým uměním skvělé chuťové zážitky!

Záštita:   Předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch