Listopad 2015


NEJVÍCE PIVA SE VYPIJE V PRAZE!

Plyne to z pravidelného omnibusového šetření agentury FOCUS. Výzkum trhu týkající se konzumace piva v České republice byl uskutečněn v červnu letošního roku na reprezentativním vzorku 1020 respondentů ve věku 18 let a více.