České pivo 2013

Praha, 25. září 2013 – Třináctý ročník soutěže České pivo 2013 zná své vítěze. V degustační soutěži, kterou každoročně vyhlašuje Český svaz pivovarů a sladoven a odborným garantem je Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, bylo letos testováno 61 druhů piv rozdělených do pěti soutěžních kategorií. Také v roce 2013 byla soutěž otevřená všem tuzemským pivovarům, které mají roční výstav nad 10 tisíc hektolitrů.

V kategorii světlá výčepní piva bojovalo o prvenství 16 piv. Na děleném prvním místě se umístil Staropramen a Starobrno tradiční. Druhé místo obsadilo pivo Gambrinus a třetí příčku si rozdělil Velkopopovický Kozel a Holba Šerák.

 

V dlouhodobě se dynamicky rozvíjejícím segmentu 11% světlých ležáků soutěžilo 13 vzorků. Ve vyrovnaném souboji se na prvním místě umístily značky Gambrinus Excelent, Humpolecká jedenáctka a Velkopopovický Kozel Medium. Druhé skončilo Starobrno Medium a třetí Zubr Gold.

 

„Do prestižní kategorie světlých ležáků se přihlásilo celkem 14 vzorků piv. Také v této kategorii bylo první místo dělené. Skončily na něm piva značky Starobrno a Litovel Premium. Na druhém místě se umístilo pivo Holba Premium a třetí skončil Bakalář,“ uvedl Ing. František Šámal, předseda Českého svazu pivovarů a sladoven.

 

Kategorii tmavých piv z deseti přihlášených vzorků jednoznačně ovládla piva pivovarů ze skupiny PMS Přerov, a.s. První místo obsadilo pivo Litovel Dark, druhé Zubr Classic a třetí Litovel Schwarzbier.

 

Poslední kategorií byla nealkoholická piva, kde soutěžilo celkem 8 vzorků. Na prvním místě se umístilo pivo Zubr Free, na druhém skončilo Postřižinské a třetí příčku si rozdělil Bernard Free a Birell světlý.

 

Soutěž České pivo, která letos probíhá už po třinácté, je dvoukolová, což posiluje objektivitu hodnocení. Degustační komise za dohledu notáře posuzovala senzorické vlastnosti piva, v analytických laboratořích byla prováděna kontrola původního extraktu (stupňovitosti) kvůli ověření příslušnosti piva do přihlášené kategorie. V degustačních komisích nezasedli pouze pivovarníci, ale také pedagogové a odborníci ze středních a vysokých škol, z Chmelařského institutu a Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Vzorky do soutěže jednotlivé pivovary neposílají, ale jsou odebírány přímo ve výrobních závodech zástupcem odborného garanta, kterým je Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, což zvyšuje nestrannost soutěže. Odborný garant dále zajišťuje chod, organizaci, technickou část soutěže a vyhodnocení výsledků. Soutěže se mohou vedle členských pivovarů Českého svazu pivovarů a sladoven, zúčastnit i pivovary nečlenské, podmínkou je, aby měly roční výstav minimálně 10 tisíc hektolitrů.